Prawo rodzinne

Prowadzę postępowania rozwodowe, alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Zajmuję się również podziałem majątku po rozwodzie.
Specjalizuję się w świadczeniu pomocy w ponadgraniczych konfliktach rodzinnych, a w szczególności w sprawach dotyczących uprowadzenia dzieci za granicę, egzekucji alimentów zza granicy, sporów o władzę rodzicielską i kontakty pomiędzy osobami mieszkającymi w różnych państwach.
Sporządzam porozumienia rodzicielskie i projekty ugód mediacyjnych
Prowadzę sądowe postępowania adopcyjne, również w sprawach wymagających zastosowania prawa innego państwa niż Polska.
Każdą ze spraw traktuję indywidualnie i staram się znaleźć dla moich Klientów odpowiednią strategię postępowania. Wspiera mnie zespół prawników, oraz współpracujący z kancelarią psycholog, mediator, tłumacz przysięgły i notariusz.

Obrót nieruchomościami

Zajmuję się regulacją stanów prawnych nieruchomości, prowadzę postępowania dotyczące podziału majątku po rozwodzie, wynikające ze zniesienia współwłasności w związku z działem spadku, postępowania o zasiedzenie, uzgodnienia treści ksiąg wieczystych z aktualnym stanem prawnym.


Obsługa NGO, firm i instytucji samorządowych

Zajmuję się rejestracją nowych podmiotów w KRS, konstruuję statuty i przygotowuję uchwały.
Doradzam wybór formy prawnej organizacji, oraz zakres działalności gospodarczej stowarzyszeń i fundacji.
Prowadzę bieżącą obsługę prawną organizacji, firm i instytucji samorządowych w zakresie sporządzania umów, regulaminów, sporów pracowniczych, kontaktów z organami administracji oraz praw autorskich wynikających z prowadzonych projektów.