Prowadzę postępowania rozwodowe, alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Zajmuję się również podziałem majątku po rozwodzie. Specjalizuję się w świadczeniu pomocy w ponadgraniczych konfliktach rodzinnych, a w szczególności w sprawach dotyczących uprowadzenia dzieci za granicę, egzekucji alimentów zza granicy, sporów o władzę rodzicielską i kontakty pomiędzy osobami mieszkającymi w różnych państwach. Sporządzam porozumienia rodzicielskie i projekty ugód mediacyjnych Prowadzę sądowe postępowania adopcyjne, również w sprawach wymagających zastosowania prawa innego państwa niż Polska. Każdą ze spraw traktuję indywidualnie i staram się znaleźć dla moich Klientów odpowiednią strategię postępowania. Wspiera mnie zespół prawników, oraz współpracujący z kancelarią psycholog, mediator, tłumacz przysięgły i notariusz.